Van complexe vragen naar collectieve actie voor een solidaire duurzame stad.

Onze diensten:

COLLECTIEF

over urban connectors

Urban Connectors is een collectief van mensen die in een stad willen leven die voor iedereen werkt. We zijn kritische doeners, creatieve denkers, actie-onderzoekers en ondernemende strategen. Kom jij ook in actie voor een solidaire duurzame stad?

WAAROM
De stad is uit balans. Onze samenleving en leefomgeving staan onder toenemende druk door de impact van groei. Hoe herstellen we de sociale en natuurlijke balans in onze voedselvoorziening, mobiliteit, manieren van wonen en in onze lokale economie?  Ervaring en wetenschap leert ons dat solidaire duurzame steden voortkomen uit actieve lokale gemeenschappen die met elkaar in contact zijn, in actie komen en open van elkaar leren. Dit gebeurt niet altijd vanzelf. Wij waarderen, faciliteren en mobiliseren deze beweging van onderop.

WAT WE DOEN
We werken actiegericht samen met lokale gemeenschappen, gemeenten en organisaties aan een solidaire duurzame stad. Hoe?
- Placemaking: samen vormgeven aan publieke ruimte
- Facilitatie van co-creatie: samenwerken vanuit verschillende perspectieven
- Participatief actie onderzoek: blootleggen van vraagstukken en handelingsperspectieven


ONZE PRINCIPES
- We ondersteunen mensen in het uitbouwen van autonomie, invloed en zelf-organisatie.
- We plakken geen pleisters. We dagen jou en onszelf uit om op zoek te gaan naar de kern van de uitdaging.
- Een probleemoplossing is een gezamenlijk maakproces. We betrekken mensen vanuit verschillende wereldbeelden, drijfveren en talenten.
- We creëren ruimte voor collectief leren en stellen mensen en organisaties in staat om voort te bouwen op elkaars inzichten en middelen.
- Mensen staan centraal.

COLLECTIEF

Vera de Jong

Activator | Projectleider | Facilitator

Sociaal rechtvaardige en duurzame plekken ontstaan daar waar mensen toegang hebben tot kansen en meer autonomie over hun dagelijkse middelen.

Mensen in onze steden vormen samen een ongelofelijk veerkrachtige bron van verhalen, denkbeelden, initiatieven en oplossingsrichtingen. Hoe kunnen we deze rijkheid als uitgangspunt nemen in het vormgeven aan grote transities in voedselvoorziening, leefomgeving, economie en onderwijs?

Alle transities brengen nieuwe kansen en onzekerheden. Hoe zorgen we ervoor dat deze twee eerlijk verdeeld worden in onze samenleving?

Expertise:
Open innovatie, actieonderzoek, procesontwerp en facilitatie.

Missies:
Rechtvaardige economie, voedsel autonomie, ethische technologie.

Myrthe Lanting
Creatieve optimist

Hoe creëren we regeneratieve en circulaire plekken die beter werken voor iedereen?

Mijn aanpak is kritisch maar optimistisch. Ik ga op zoek naar onderliggende vragen en tegenstrijdigheden en put uit een diversiteit aan wereldbeelden om te komen tot positieve interventies die de status quo uitdagen.

Voedsel gerelateerde vraagstukken zijn favoriet. Eten vormt ons leven. Het verbindt ons met de natuur en elkaar. Eten is een krachtig en tastbaar medium om te komen tot verandering.

Expertise:
ontwerp van leerervaringen, disruptive design processen, systeemdenken.

Missies:
circulaire en inclusieve (voedsel) systemen, verbinding tussen stad en platteland.
Mohamed Machbouâa

Omgevingsmanager

Kan het anders?

Hoe ziet de duurzame en inclusieve economie er dan uit voor jou? Biedt het betere kansen voor iedereen?

Radicale eerlijkheid, helderheid en inzet voor een meer open interdisciplinaire samenwerking van onderop staan centraal in mijn aanpak.

Expertise:
Community building, communicatie en coördinatie, empathisch luisteren en concrete resultaten.

Missies:
Samenwerken met partners om te komen tot meer kansen voor basisbehoeften van iedereen.

Neem contact met ons op