ABOUT

COLLECTIVE FOR DEMOCRATIC URBAN INNOVATION

WHY WE DO WHAT WE DO
Urban Connectors presents a people driven approach to innovation in an urbanizing world with social boundaries and finite resources. We believe that fair and resilient societies and economies emerge in places where people are able to truly connect, engage and act on local level.


WHAT WE DO
By developing open processes and local settings for collective learning, we enable people and organisations to build on each others insights and resources so that they can act together.Maak kennis met het collectief

Vera de Jong
Strategische aanjager

Lokale economieën vormen de voedingsbodem voor een gezonde en leefbare stad. Ik breng mensen samen met initiatieven waarin leren, produceren en consumeren in directe verbinding met elkaar staan.
Myrthe Lanting
Creative optimist

De stad als ecosysteem waar relaties tussen de stad, haar inwoners en de natuur in balans zijn. Ik doorbreek op positieve en creatieve wijze de status quo en bouw daarmee aan de transitie naar de circulaire en regeneratieve stad.
Mohamed Machbouâa
Omgevings- en projectmanager

Ik geloof sterk in een duurzame en inclusieve economie met meer kansen voor iedereen. Openheid en interdisciplinaire samenwerking van onderop staan centraal in mijn aanpak.

Get in touch