ABOUT

COLLECTIEF VOOR DEMOCRATISCHE STEDELIJKE TRANSITIE

Urban Connectors is een collectief van mensen die in een stad willen leven die voor iedereen werkt. We zijn kritische doeners, creatieve denkers, actie-onderzoekers en ondernemende strategen. Wil jij samenwerken aan een sociaal rechtvaardige en duurzame toekomst?

WAAROM
Onze steden staan onder toenemende druk door de impact van groei. We staan voor de opgave om de sociale en natuurlijke balans terug te brengen in onze voedselvoorziening, manieren van wonen en in onze lokale economie. Elke actie start bij mensen. Wij geloven dat sociaal rechtvaardige en duurzame steden op plekken ontstaan waar mensen lokaal met elkaar in contact zijn, eerlijk handelen en open van elkaar leren.

WAT WE DOEN
We werken samen met veranderaars en besluitvormers om sociaal rechtvaardige, duurzame en veerkrachtige steden te bouwen. We stellen scherpe vragen, faciliteren participatieve processen, ontwikkelen maatgerichte tools en stellen community-organisatoren in staat om collectief te leren en te doen.

HOE WE HET DOEN
- We ondersteunen mensen in het uitbouwen van autonomie, invloed en zelf-organisatie.
- We plakken geen pleisters. We dagen jou en onszelf uit om op zoek te gaan naar de kern van de uitdaging.
- Een probleemoplossing is een gezamenlijk maakproces. We betrekken mensen vanuit verschillende wereldbeelden, drijfveren en talenten.
- We creëren ruimte voor collectief leren en stellen mensen en organisaties in staat om voort te bouwen op elkaars inzichten en middelen.
- Mensen staan centraal.

INITIATIEFNEMERS

Vera de Jong

Aanjager

Sociaal rechtvaardige en duurzame plekken ontstaan daar waar mensen toegang hebben tot kansen en meer autonomie over hun dagelijkse middelen.

Mensen in onze steden vormen samen een ongelofelijk veerkrachtige bron van verhalen, denkbeelden, initiatieven en oplossingsrichtingen. Hoe kunnen we deze rijkheid als uitgangspunt nemen in het vormgeven aan grote transities in voedselvoorziening, leefomgeving, economie en onderwijs?

Alle transities brengen nieuwe kansen en onzekerheden. Hoe zorgen we ervoor dat deze twee eerlijk verdeeld worden in onze samenleving?

Expertise:
Open innovatie, actieonderzoek, procesontwerp en facilitatie.

Missies:
Rechtvaardige economie, voedsel autonomie, ethische technologie.

Myrthe Lanting
Creatieve optimist

Hoe creëren we regeneratieve en circulaire plekken die beter werken voor iedereen?

Mijn aanpak is kritisch maar optimistisch. Ik ga op zoek naar onderliggende vragen en tegenstrijdigheden en put uit een diversiteit aan wereldbeelden om te komen tot positieve interventies die de status quo uitdagen.

Voedsel gerelateerde vraagstukken zijn favoriet. Eten vormt ons leven. Het verbindt ons met de natuur en elkaar. Eten is een krachtig en tastbaar medium om te komen tot verandering.

Expertise:
ontwerp van leerervaringen, disruptive design processen, systeemdenken.

Missies:
circulaire en inclusieve (voedsel) systemen, verbinding tussen stad en platteland.
Mohamed Machbouâa

Andere weg mensenvriend

Kan het anders?

Hoe ziet de duurzame en inclusieve economie er dan uit voor jou? Biedt het betere kansen voor iedereen?

Radicale eerlijkheid, helderheid en inzet voor een meer open interdisciplinaire samenwerking van onderop staan centraal in mijn aanpak.

Expertise:
Community building, communicatie en coördinatie, empathisch luisteren en concrete resultaten.

Missies:
Samenwerken met partners om te komen tot meer kansen voor basisbehoeften van iedereen.

HET COLLECTIEF

Ieva Rozentale

Senior onderzoeker

Ik werk aan onderzoek- en ontwerpgedreven innovaties voor de klimaatcrisis en maatschapplijke doelen.

Sophie Kiesouw

Stadssocioloog

Ik begeleid processen waarin mensen nieuwe perspectieven ontdekken.

Neem contact met ons op