Jan Eef

Community Visie, Strategy & Uitvoering
De focus van de winkelstraatvereniging Jan Eef lag in het verleden op verschillende activiteiten te ontplooien zoals evenementen, ondernemersondersteuning, leegstandsbestrijding, gebiedsbranding, enzovoorts. Het is duidelijk als de Jan Eef als organisatie wil overleven er nieuwe vormen van samenwerken nodig zullen zijn met buurtbewoners, vrijwilligers en winkeliers. We zullen naar een gelijkwaardigere verhouding moeten gaan tussen alle deze verschillende partijen uit de buurt. Samen kunnen we een netwerk vormen oftewel een community met als gemeenschappelijke noemer dat iedere deelnemer belangstelling heeft voor een levendigere buurt.  Dit betekent voor de huidige Jan Eef organisatie om te durven afstand te nemen en tegelijkertijd verantwoordelijkheid te delen met haar buurtbewoners, vrijwilligers en winkeliers. Er kan veel meer bereikt worden in een buurt  wanneer je mensen een gevoel van eigenaarschap geeft.
Buurtbewoners De buurt kent mensen van verschillende leeftijden, inkomens en culturen. Hoe kunnen we beter luisteren naar de behoeften van mensen die op dit moment ondervertegenwoordigd zijn zoals ouderen en allochtonen? Hoe kunnen we hun ook een stem geven en verantwoordelijkheid samen nemen om verandering teweeg te brengen in onze buurt. Vrijwilligers Door hechter samen te werken met iedereen uit de Jan Eef Community proberen we het recht van voortbestaan te vergroten. Dankzij contact en een open houding kunnen we sneller inspelen op behoeften uit de diverse community. Daarnaast zorgen we ervoor dat we zelf goed geïnformeerd blijven van veranderingen in de samenleving om de buurt levendig te houden. Kortom, een levendige community, met steeds meer bewoners die zelf dingen voor hun buurt willen doen.
Winkeliers In heel Nederland hebben winkels het door veranderend winkelgedrag moeilijk, óók in de grote steden. Winkelgebieden kunnen niet langer vanzelfsprekend hun klanten vinden envasthouden, zoals vroeger het geval was. Zij moeten opnieuw definiëren wat hen aantrekkelijk maakt voor het winkelpubliek. Een van de manieren om je straat langdurig op de kaart te zetten is samenwerking in de buurt. Alleen als bewoners zich daadwerkelijk betrokken voelen bij hun buurt, kan een winkelgebied in de nabije toekomst succesvol zijn en blijven.

Get in touch