Placemaking

Met onze placemaking aanpak versterken we de kracht van lokale gemeenschappen in de (her)ontwikkeling van straten, pleinen, parken en gebieden. Samen bouwen we aan duurzame relaties tussen mens, natuur en stad.

Wat is placemaking?

Met placemaking zorgen we er samen voor dat de publieke ruimte het kloppend hart en de toegankelijke ontmoetingsplek wordt voor iedereen.

Placemaking geeft letterlijk ruimte en middelen aan mensen om samen in actie te komen. Het samen werken aan concrete acties in publieke ruimten helpt om het denken en werken in hokjes te doorbreken. Lokale gemeenschappen en experts zoals stedelijke planners, ontwerpers, klimaat-experts en ingenieurs hebben we allemaal hard nodig om de stad nu en voor volgende generaties leefbaar te houden.

Onze aanpak

Placemaking gaat om veel meer dan het creatief herinrichten van fysieke plekken. In onze aanpak staan lokale initiatieven en gemeenschappen centraal. Samen verkennen we hoe fysieke plekken hen beter kunnen dienen in ontmoeting, identiteit, lokale samenwerking en uitwisseling. Onze aanpak bestaat uit 4 concrete stappen:

Screenshot 2021-09-01 at 14.42.30.png

CONCRETE RESULTATEN

  • Wij werken samen op straatniveau met lokale mensen en organisaties.
  • Er is vanaf de start gelijk zichtbare actie op straat en in de directe leefomgeving van mensen
  • We leveren concrete oplossingen die tegelijk bijdragen aan vergroten van veerkracht en capaciteit van lokale netwerken, gemeenschappen en organisaties.
  • Uitkomsten zijn door de buurt gedragen doordat we expliciet ruimte bieden aan verschillende perspectieven
  • Wij omarmen onzekerheid en ongemak bij complexe vraagstukken waardoor samenwerken met ons je vertrouwen, inspiratie en plezier oplevert.

LEES HIERONDER MEER OVER ONZE PLACEMAKING PROJECTEN:

Neem contact met ons op