Proces begeleiding - concept

Hoe werken bewoners, initiatiefnemers en ondernemers effectief samen met overheid en experts aan concrete actie voor vragen in onze stad of wijk?

Elk vraagstuk en elke lokale context heeft een eigen dynamiek. Met het oog op de verschillende belangen van betrokkenen ontstaat er vaak een vraag naar een onafhankelijke en ervaren procesbegeleider.

 

Wij werken aan oa.:

  • Lokaal samenwerken aan een wijkprogrammering en wijkvisie
  • Verbinden en opschalen van lokale voedselinitiatieven
  • Co-creatie van transparante tools voor datagedreven mobiliteitsbeleid
  • Faciliteren van informele en formele leergemeenschappen

 

Onze toolkit:

Reframing | Design Thinking | Theory of change | Art of hosting en participatory leadership | Symbiosis in development | Non violent communication | Context mapping | Community organizing | 

Onze aanpak:

 

1.  ONTDEKKEN

We verkennen elkaar en het vraagstuk vanuit onverwachte invalshoeken. We helpen om gezamenlijk belangen en niveaus van zeggenschap in kaart te brengen, zodat een open proces plaats kan vinden en heldere beslissingen genomen kunnen worden. 

2. VERBINDEN

We faciliteren dialoog en creatieve interventie om verschillende perspectieven en belangen samen te brengen. Samen komen we tot de kern van het vraagstuk en werken we aan een gedeeld narratief.

3. RICHTING BEPALEN

Voordat we overgaan tot actie, bepalen we samen nog één keer opnieuw richting zodat we ons niet blindstaren op vooraf bedachte oplossingen.

4. CONCRETE ACTIE

In co-creatie onstaan de meest kansrijke en duurzame ideeën.  Samen komen we experimenterend in actie om aan concrete oplossingsrichtingen te werken en deze direct te testen in de praktijk.

5. STRUCTURELE SAMENWERKING

Om toekomstbestendige oplossingen te realiseren is vaak meer nodig dan een eenmalig proces of experiment. Wij faciliteren je ook graag in de volgende stap van structurele samenwerking. Met voor ons het streven om onszelf overbodig te maken.

 

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Stuur Vera een mailtje of  bel  0620018443.

Neem contact met ons op