Smart Society Cases

Ethische dilemma's van digitaliserende overheden

DE UITDAGING

Digitale technologie is tot in de vezels van de samenleving doordrongen en roept vraagstukken op in diverse beleidsdomeinen. Inmiddels worden meer dan de helft van alle overheidsbesluiten niet meer door mensen genomen, maar door computers. Geautomatiseerde besluitvorming draagt de belofte efficiënter en nauwkeuriger te zijn bij het verwerken van grote aantallen besluiten, maar is op dit moment niet zonder risico voor de burger. Hoe kan digitale besluitvorming effectief en rechtvaardig ingezet worden voor overheid én burger? En: een kwart van alle inwoners heeft moeite om effectief contact te krijgen met de overheid als zij de overheid nodig hebben. Draait publieke dienstverlening in een democratische rechtstaat niet juist om het ondersteunen van de minder zelfredzame burger?

 

DE AANPAK

  • Kwalitatief onderzoek, interviews en ethical review.
  • Twee casestudy's schrijven en publiceren.

HET RESULTAAT

 

 

Ben jij benieuwd hoe wij je kunnen helpen bij  jouw ethical tech uitdaging? Stuur Vera een email.

Opdrachtgever: Stichting Waag Society, VNG.

Year: 2020

Dienst:  Onderzoek, visieontwikkeling, critical review.

Expertise: Ethics of technology

 

Afbeeldingen door Scott Webb and Brian Kostiuk via Unsplash.

Neem contact met ons op