Gedeelde wijkvisie voor de toekomst

In co-creatie vormgeven aan een inclusieve en duurzame wijkvisie voor Sparrenburg

DE UITDAGING

Hoe kom je tot een toekomstgerichte, duurzame en gedragen wijkvisie, gevoed door de diversiteit aan perspectieven en wensen van inwoners en actieve partijen in de wijk? 

 

DE AANPAK

  • Deel 1. Onderzoek: Participatieve en co-creatie sessies en kwalitatieve interviews.
  • Deel 2. Visievorming: Data afkomstig uit kwalitatieve interviews, creatieve participatieve sessies, filmpjes en surveys wordt tot een heldere, daadkrachtige wijkvisie gevormd. De visie is opgesteld op een manier dat de wijkraad de verschillende onderdelen in de wijkvisie zelfstandig doorontwikkeld.

HET RESULTAAT

  • Een groenvisie volledig gevormd door de input geleverd door de wijkbewoners en actieve partijen in de wijk. Hierin zijn korte, middellange en langetermijn doelstellingen, strategische aanvliegroutes en ideeën van bewoners verwerkt. 
  • Aanvullend is er een toolkit geleverd die door de wijkraad ingezet kan worden om zelfstandig de opgehaalde data rondom de resterende thema’s te analyseren en uit te werken tot een concrete, door bewoners gedragen en actiegerichte wijkvisie.  
  • Deze wijkvisie wordt gebruikt als onderlegger voor besluitvorming in de wijk door zowel de wijkraad en de gemeente en zo richting geven aan een duurzame en inclusieve toekomst van de wijk.

 

Ook gezamenlijk bouwen aan een toekomstbestendige en levende visie? Stuur Myrthe een mail.

 

 

Jaar: 2019-2020

Opdrachtgever: Zeewaardig Service Design

Dienst: Visieontwikkeling, Design research, co-creatie

Expertise: Wijk van de toekomst,  mensgerichte energie transitie, groene wijk

Afbeeldingen door Zeewaardig service design

Neem contact met ons op